Info

Hoe lid worden van KPSKO

Toelatingsvoorwaarden
1. Een bewijs van goed zedelijk gedrag dient afgegeven te worden bij de aanvraag tot lidmaatschap , tevens één pasfoto . Dit bewijs kan bekomen worden op het gemeente secretariaat van de woonplaats . De bestuursleden die inzage hebben in de afgeleverde bewijzen zijn gehouden aan de zwijgplicht .
2. Jongeren minder dan 18 jaar kunnen enkel lid worden wanneer de ouders of voogd zich verantwoordelijk stellen .
3. Formulier tot lidmaatschap te verkrijgen in de club .
¬ Nieuwe leden in het bezit van een vuurwapen dienen bij het eerste bezoek aan de schietclub hun wettelijke vergunning voor te leggen aan het dienstdoende bestuur.
¬ Wie nog niet over een eigen vuurwapen beschikt dient eerst 6 maanden met luchtdrukwapens te oefenen , daarna kan men overgaan naar het oefenen met vuurwapens .
¬ Nieuwe leden die met de clubwapens wensen te schieten moeten in het bezit van een voorlopige sportschutters licentie . Aan te vragen bij de club .
¬ Voor het inwendig reglement (klik hier)

Het lidgeld voor 2022

U volgt het volledige programma (luchtdruk→ .22→ zwaar)

¬ Alle andere: lidgeld = € 100.00

In het lidgeld is de aansluiting bij het Vlaamse Schietsportkoepel inbegrepen.
(Wie bij meerdere clubs aangesloten is krijgt dit gedeelte terugbetaald van het verbond.)
Daarvoor bieden wij U:
¬ Zeer goede verzekering .
¬ Mogelijkheid om deel te nemen aan de clubcompetitie , jaarlijks clubfeest .
¬ Gratis gebruik van de in de club voorhanden zijnde vuurwapens .
¬ Het driemaandelijks blad , De Olympische Schietsport .

Openingsuren

Onze kantine en schietstanden zijn geopend:

– elke woensdagavond van 18u30 tot 21u00 (pistool, revolver en karabijn .22)

– elke vrijdagavond van 19u00 tot 21u00 (enkel voor luchtdrukwapens)

– elke zondagmorgen van 9u30 tot 12u00 (pistool en revolver en karabijn .22 )

Onze kantine blijft steeds een half uur langer open dan de schietstand